Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Giá gas ETH trung bình giảm 51%

Số lượng giao dịch Ethereum (ETH) trung bình mỗi ngày tăng 15,7% trong tháng 07. Giá gas Ethereum trung bình giảm 51,4% so với tháng 06. Tổng số ví hoạt động đã tăng 72% trong tháng 07 so với tháng 06. Vào tháng 7, số lượng token ERC-20 được tạo ra trong mạng Ethereum đã tăng 93,7%.

Comment Subcibe