Giá ETH quay trở lại mốc 1700 đô la

Giá ETH tiếp tục tăng, hiện đã vượt mốc 1700 đô la. Lý do tăng có thể là do thị trường tiền điện tử hồi phục chung và ngày càng gần sự kiện The Merge dẫn đến fomo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr