Giá DogeChain (DC) tiếp tục tăng bất chấp thị trường xấu

Cặp tỷ giá DC/ WWDOGE hiện đang giao dịch ở mức 0,00238, tức tăng gần x2 so với hôm qua. Mặc dù toàn thị trường đang đỏ lửa nhưng có vẻ meme coin không bị ảnh hưởng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr