Giá bộ NFT MetaKongz liên tục giảm do xung đột nội bộ

Giá NFT MetaKongz vào tháng 6 trung bình khoảng 3,27 ETH, tháng 7 khoảng 1,2 ETH và hiện tại khoảng 0,99 ETH. Lý do giảm được cho là có sự xung đột giữa những người đứng đầu dự án.

Giám đốc điều hành (COO) Hwang Hyun-ki cáo buộc rằng Lee Doo-hee, giám đốc công nghệ (CTO) đã mua những chiếc ô tô cao cấp bằng tiền của công ty. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr