Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Genie, nền tảng tổng hợp NFT, phát hành phiên bản 2.0, bổ sung thêm chức năng quét hàng

Genie, một nền tảng tổng hợp NFT, đã phát hành phiên bản 2.0, bổ sung thêm chức năng quét hàng hóa, trang thu thập NFT để đạt được thống kê chéo thị trường, chức năng sàng lọc và hiển thị, đồng thời cung cấp tối ưu hóa tiết kiệm phí gas

Comment Subcibe