Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Gemini COO: Có rất nhiều tiện ích và tiềm năng trong không gian NFT

Giám đốc điều hành của Gemini, nhận thấy rất nhiều tiện ích và tiềm năng trong lĩnh vực này. Noah Perlman Perlman cũng lạc quan về Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị dài hạn và một hàng rào chống lại lạm phát.

Comment Subcibe