Gate.io đã che giấu vụ trộm 230 triệu đô la vào năm 2018 và bốn tài sản ví của nó chỉ là 479 triệu đô la

Nhà phân tích trực tuyến Lookonchain đã tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội rằng thám tử trực tuyến ZachXBT đã tiết lộ rằng sàn giao dịch mã hóa Gate.io đã bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp vào ngày 21 tháng 4 năm 2018. 230 triệu đô la Mỹ vẫn chưa được báo cáo cho khách hàng. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy giao dịch đầu tiên trong ví nóng của Gate.io cũng diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, điều này cho thấy Gate.io đã che giấu sự thật rằng tiền đã bị đánh cắp. Lookonchain cũng tuyên bố rằng bằng cách phân tích bốn ví của Gate.io trên Ethereum, người ta thấy rằng Gate.io chỉ có 479 triệu đô la tài sản. Gate.io nắm giữ 71,3651 triệu GT và 3139008926439 SHIB, tổng cộng chiếm 61% tổng tài sản. Gate.io chỉ nắm giữ 53.930 ETH và 31,98 triệu USDT, tổng cộng chỉ chiếm 21% tổng tài sản.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr