Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Gần một nửa lượng dự trữ Tether hiện nằm trong các tín phiếu kho bạc Mỹ

Thương phiếu ủng hộ Tether (USDT) đã giảm 17% từ mức 24,2 tỷ đô la Mỹ của quý 4/2021 xuống 20,1 tỷ đô la Mỹ trong quý 1/2022. Tín phiếu kho bạc Mỹ của đồng stablecoin này ghi nhận tăng hơn 13% từ mốc 34,5 tỷ USD trong quý trước lên 39,2 tỷ USD trong quý 1/2022, chiếm gần một nửa tổng dự trữ Tether.

Comment Subcibe