Gần 10.000 BTC đã được chuyển ra khỏi ví sàn BTC-e không hoạt động trong nhiều năm, trị giá khoảng 165 triệu đô la

Gần 10.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 165 triệu đô la, đã được chuyển ra khỏi ví trao đổi BTC-e liên quan đến vụ tấn công Mt. Gox năm 2014. Đây là giao dịch lớn nhất kể từ tháng 8/2017, liên quan đến ví được gắn nhãn BTC -e bởi nền tảng phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain. Giao dịch xảy ra vào khoảng 08:38 UTC, một ví đã nhận được 3.500 BTC chuyển tiếp 300 BTC đến một địa chỉ khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr