GameStop vượt Coinbase NFT dù chỉ mới ra mắt hơn 1 tuần

Trong tuần qua đánh dấu sự tăng trưởng của GameStop khi khối lượng giao dịch tăng cao liên tục. Trong khi đó Coinbase NFT lại cho thấy sự sa sút rõ rệt.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr