Game7 phân bổ 100 triệu đô la tài trợ công nghệ Open Source cho các công ty trò chơi Web 3.0

Vào ngày 28 tháng 11, công cụ tăng tốc trò chơi blockchain Game7 đã thông báo rằng họ sẽ phân bổ 100 triệu đô la tài trợ công nghệ Open Source cho các công ty khởi nghiệp Web 3.0 sắp tới. Các khoản tài trợ sẽ hỗ trợ các cá nhân và tổ chức xây dựng trò chơi blockchain, hợp đồng thông minh, cơ sở hạ tầng phần mềm cốt lõi và các công cụ cộng đồng. Các khoản tài trợ sẽ được thanh toán bằng USDC. Ngoài khoản tài trợ ban đầu, nhóm cho biết các nhà phát triển cũng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật, cố vấn và các chương trình Game7 sớm. DAO này, tuyên bố là không liên quan đến chain, sẽ hỗ trợ các ứng dụng từ bất kỳ mạng blockchain nào. Mặc dù số tiền thưởng chưa được tiết lộ, nhưng trong danh sách các câu hỏi thường gặp, Game7 giải thích rằng “các ứng viên không nên coi các khoản tài trợ là một hình thức thay thế cho venture capital”.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr