Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Game Stop NFT marketplace kêu gọi studio và nhà xuất bản game đăng ký chương trình tài trợ IMX

NFT marketplace của GameStop vừa kêu gọi các studio và nhà phát hành game đăng ký chương trình tài trợ IMX trị giá 100 triệu đô la. Trước đó, GameStop đã công bố hợp tác với ImmutableX, công ty cũng cam kết tài trợ 100 triệu đô la.

Comment Subcibe