Galaxy Digital giải cứu Argo Blockchain thoát khỏi phá sản

Vào ngày 28/12, trước tình hình vô cùng cấp bách, Argo Blockchain đã đồng ý bán cơ sở khai thác Helios ở Texas (Mỹ) cho quỹ đầu tư crypto nổi tiếng Galaxy Digital với giá 65 triệu USD.

Ngoài ra, Argo Blockchain cũng sẽ nhận được khoản vay trị giá 35 triệu USD từ Galaxy Digital. Khoản vay này được thế chấp bằng bằng thiết bị đào coin của công ty.

Tổng kết: Quỹ đầu tư Galaxy Digital đã chi 100 triệu USD giúp công ty đào Bitcoin Argo Blockchain thoát khỏi phá sản.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr