Gala Games đệ đơn kiện pNetwork trị giá 28 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Gala Games của dự án GameFi thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện pNetwork, một cầu nối tương tác xuyên chuỗi được Gala sử dụng trên BNB Chain.

Vào tháng 11/2022, Gala Games bị tấn công, một địa chỉ ví trái phép đã mint hơn 2 tỷ GALA và bán khống token trên PancakeSwap, rút ​​4,5 triệu USD từ pool thanh khoản, làm giá token GALA giảm mạnh. Ngày 7/11/2022, nền tảng phân tích dữ liệu on-chain SlowMist tuyên bố rằng sự cố có thể bắt nguồn từ việc rò rỉ private key trong ba hợp đồng thông minh liên kết với pNetwork trên Gala.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr