Funding rate của ADA cho thấy tín hiệu tăng giá trong khi địa chỉ hoạt động của XRP tăng đột biến

Công ty phân tích tiền điện tử Santiment nói rằng Average funding rate của Cardano (ADA) đang cho thấy tín hiệu tăng giá.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr