Fuel đã ra mắt bản testnet “Beta-2” có kết nối xuyên chuỗi

Fuel Labs đã công bố ra mắt bản testnet thứ hai “Beta-2”. Các tính năng chính của mạng thử nghiệm Beta-2 bao gồm mạng Goerli được kết nối với Ethereum, Faucet, GraphQL endpoint, block explorer và không có danh sách trắng. Các nhà phát triển tham gia Beta-2 có thể xây dựng và thử nghiệm các dApp xuyên chuỗi. Theo Fuel Labs, kể từ testnet “Beta-1”, Fuel đã có hơn 130.000 giao dịch trong khoảng thời gian 2 tháng và 10 ứng dụng đã được khởi chạy trên Fuel.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr