FTX US bắt đầu giao dịch cổ phiếu và quỹ ETF cho tất cả người dùng Mỹ

Chi nhánh tại Mỹ của sàn giao dịch FTX đã mở rộng phạm vi dịch vụ của mình, mang đến cho khách hàng nơi đây cơ hội giao dịch cổ phiếu và quỹ ETF.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr