FTX thông báo nối lại việc trả lương cho nhân viên, ngoại trừ các giám đốc điều hành như SBF

FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản, đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục trả lương và phúc lợi cho nhân viên toàn cầu và một số nhà thầu không thuộc Hoa Kỳ. Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi cố vấn pháp lý của FTX nộp đơn đề nghị trả tiền bồi thường, phúc lợi và cứu trợ cho nhân viên lẫn nhà cung cấp của mình. Nhưng FTX cho biết trong kiến ​​nghị rằng họ sẽ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Caroline Ellison hoặc “những người mà họ có bất kỳ mối quan hệ nội bộ nào.” FTX cũng cho biết các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ sẽ nhận được khoản thanh toán bằng tiền mặt cho tất cả hàng hóa và dịch vụ vào hoặc sau ngày 11 tháng 11, nhưng nói thêm rằng các khoản thanh toán chỉ dành cho nhân viên hoặc nhà thầu của các bên nợ FTX chứ không dành cho nhân viên, nhà thầu hoặc FTX của FTX Digital Markets Ltd. hay là nhân viên hoặc nhà thầu của Úc vì họ không được đưa vào hồ sơ phá sản của FTX.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr