FTX cho biết có thể có hơn 1 triệu chủ nợ và đề xuất cùng quản lý toàn bộ nhóm bảo trợ

Theo một tài liệu tòa án được gửi lên hệ thống cơ sở dữ liệu tòa án liên bang PACER vào thứ Hai, Giám đốc điều hành mới của FTX John Jay Ray III đang đàm phán với các cố vấn an ninh mạng và pháp lý về nhiều công ty con của mình và quy trình phá sản tương ứng của họ. FTX đã gửi hơn 100 hồ sơ cho một số công ty liên quan, bao gồm Alameda Research, một công ty thương mại định lượng nắm giữ một số lượng lớn token FTT, West Realm Shires, một tổ chức kinh doanh của Hoa Kỳ hoạt động dưới tên FTX ở một số khu vực pháp lý nhất định và Clifton Bay Investments, v.v. . Là một phần của các hồ sơ này, FTX đã đệ trình một kiến ​​​​nghị để cùng quản lý toàn bộ nhóm thực thể bảo trợ, thay vì coi từng thực thể là một trường hợp riêng biệt. FTX cũng hỏi liệu có thể thay vì tạo danh sách 20 chủ nợ hàng đầu cho mỗi công ty hay không, hãy tạo danh sách 50 chủ nợ hàng đầu cho toàn bộ cấu trúc. Ngoài ra, FTX tin rằng nó có thể có hơn 1 triệu chủ nợ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr