FTX Australia dự kiến ​​tổ chức cuộc họp chủ nợ vào ngày 23 tháng 11

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, ít nhất 30.000 người dùng ở Úc đã bị ảnh hưởng. Được biết, FTX Australia và công ty con FTX Express thuộc sở hữu hoàn toàn của FTX đã được thành lập vào tháng 3 năm nay và đã nhận được giấy phép dịch vụ tài chính của Úc sau khi mua lại một công ty địa phương có tên IFS Markets. Các chủ nợ của FTX Australia dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 23 tháng 11 và cũng được yêu cầu không gửi thêm bất kỳ khoản tiền nào hoặc thực hiện các giao dịch.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr