Frax Finance thông qua thế chấp hoàn toàn FRAX stablecoin

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cộng đồng Frax Finance đã bỏ phiếu thông qua đề xuất quản trị, đặt tỷ lệ thế chấp mục tiêu (CR) của FRAX stablecoin thành 100%, loại bỏ hỗ trợ thuật toán của giao thức cho stablecoin và FRAX sẽ trở thành một tài sản thế chấp hoàn toàn stablecoin. Ngoài ra, đề xuất nêu rõ rằng thay vì dựa vào việc mint FXS để đạt được mức tăng CR, doanh thu thỏa thuận sẽ được giữ lại để tài trợ cho CR tăng lên, việc mua lại FXS cũng sẽ bị đình chỉ và lợi nhuận của veFXS sẽ không thay đổi. Hơn nữa, đề xuất cho phép mua 3 triệu đô la fxsETH hàng tháng để tăng dự trữ stablecoin.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr