Thecoindesk | Crypto market for the smart money

FLOW tăng 50% trong bối cảnh hưng phấn áp dụng NFT trên Instagram

FLOW đã chứng kiến mức tăng trong ngày tốt nhất sau khi trở thành blockchain mới nhất hỗ trợ các tính năng NFT của Instagram .

Comment Subcibe