FedEx thử nghiệm công nghệ Blockchain trong vận chuyển các lô hàng hoá quan trọng

45

FedEx chắc chắn rằng công nghệ blockchain sẽ cách mạng hoá ngành công nghiệp Blockchain, và họ không hề muốn bị bỏ lại sau lưng.

Ông lớn Logistic đang thử nghiệm các cách sử dụng blockchain để theo dõi các đơn hàng quan trọng, chi phí cao. Trong một xu thế đang phát triển của các công ty nghiên cứu về công nghệ blockchain cho sử cộng kinh doanh, FedEx đã tham gia vào những nhà khác như Samsung trong chuỗi ứng dụng cung ứng.

Trong buổi phỏng vấn với Bloomberg với CEO,

 “Chúng tôi khá tự tin rằng nó là nó có ý nghĩa vô cùng vô cùng lớn trong chuỗi cung ứng, vận chuyển và logistics,” Trưởng điều hành giám sát là Fred Smith nói trong một buổi hội thảo blockchain tại New York vào thứ hai. “nó sẽ là một biên giới mới hoàn toàn thay đổi chuỗi cung ứng của thế giới trên toàn cầu.”

Đường vẽ chính là nội dung về một ledger vĩnh viễn, không biến đổi. Khi các chuyến hàng lan rộng ra thế giới trong nền kinh tế toàn cầu hoá, ledger có thể cung cấp các minh bạch quan trọng với một ghi nhận đơn mà các bên đều đồng ý. Việc này sẽ giảm sự nhức đầu trong tranh chấp với các khoảng bưu chính về thanh toán và biên nhận của gói hàng. Các trường hợp đặc biệt cho các ledger blockchain là xén lên việc chấp nhận tăng mạnh, như thông tin của CCN về ứng dụng cho các quy định GDPR mới của mình.

Thử nghiệm công nghệ Blockchain là một phần trong nỗ lực của FedEx Corp về cải thiện dịch vụ khách hàng và có thể trước một bước trong cuộc cạnh tranh, theo Smith. Công ty đã hợp tác với liên minh Transport trong Blockchain.

Thử nghiệm của FedEx ngoài ra cũng bao gồm việc ủi ra tiêu chuẩn trong ngàng công nghiệp với BiTA. BiTA tin rằng blockchain tốt cho doanh nghiệp và có thể giảm thiểu chi phí, trong điều kiện để đẩy nhanh và tự động quá trình vận chuyển.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here