Fed tiến hành tự kiểm tra giám sát ngân hàng Silicon Valley

Theo ghi nhận của Thecoindesk, người phát ngôn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã xác nhận rằng các cơ quan quản lý nội bộ của Fed đã mở một cuộc điều tra về vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley, tách biệt với cuộc điều tra do Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang phụ trách giám sát.

Cuộc điều tra của Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) của Cục Dự trữ Liên bang, bắt đầu vào ngày 14/3, đánh giá sự giám sát của ngân hàng Silicon Valley bởi các giám khảo từ Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang San Francisco, đồng thời sẽ đưa ra các khuyến nghị khi thích hợp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr