Fed New York hợp tác với các ngân hàng lớn để triển khai thí điểm đô la kỹ thuật số

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và khoảng 10 tổ chức Phố Wall đã triển khai thí điểm đô la kỹ thuật số trong 12 tuần. Các tổ chức tham gia bao gồm Ngân hàng New York Mellon, Citigroup, HSBC Holdings, MasterCard, Ngân hàng PNC, Ngân hàng TD, Truist, Ngân hàng Hoa Kỳ và Wells Fargo. Ngoài ra, hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT sẽ cung cấp một cơ sở hạ tầng tương thích. Deloitte sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và Sullivan & CromwellLL sẽ cung cấp tư vấn pháp lý.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr