Fed bơm hơn 300 tỷ USD giải cứu các ngân hàng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã mở rộng bảng cân đối kế toán của mình thêm gần 300 tỷ USD để giúp các ngân hàng vay vốn.

Fed đã phân bổ 143 tỷ USD cho ngân hàng Signature và ngân hàng Silicon Valley, dùng để đáp ứng thanh khoản ngay lập tức, theo Fortune. Sau đó, Fed cho vay 148 tỷ USD thông qua một chương trình cửa sổ chiết khấu. Số tiền cao kỷ lục so với khoản vay thông thường thông. Theo The Guardian, chỉ có 4 đến 5 tỷ USD được vay trong một tuần nhất định thông qua cửa sổ chiết khấu.

Hơn nữa, cuối tuần trước, Fed ra mắt chương trình tài trợ có kỳ hạn ngân hàng (BTFP) và cho vay 11,9 tỷ USD. Chương trình này giúp ngân hàng huy động vốn để đáp ứng nhu cầu của tất cả những người gửi tiền.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr