Fed bổ nhiệm cố vấn cũ của Ripple để giám sát ngân hàng Silicon Valley

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cựu cố vấn Ripple và Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hiện tại Michael Barr đã được ban giám đốc của cơ quan quản lý bổ nhiệm làm người đứng đầu giám sát và đánh giá quy định về trường hợp của ngân hàng Silicon Valley. Barr sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện về cách giám sát và quản lý các ngân hàng phá sản, với các hoạt động tiếp theo được chuẩn bị vào tháng 5/2023.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr