Facebook chuẩn bị phát triển Metaverse của riêng mình.

spot_imgspot_img

Facebook đã dự kiến chi hơn 50 triệu USD trong hai năm tới cho quỹ Nghiên cứu và dự án XR của mình.

Facebook dã thông báo rằng họ sẽ cung câp 50 triệu USD cho tạo ngân sách cho cuộc nghiên cứu về một Metaverse ảo trong vòng hai năm.