F2Pool: Kết nối nhóm khai thác do lỗi Alibaba Cloud đã được khắc phục

F2Pool thông báo rằng sự cố kết nối bất thường của nhóm khai thác do sự cố nghiêm trọng của dịch vụ đám mây khu vực Alibaba Cloud Hong Kong vào ngày 18/12 đã cơ bản được khắc phục. Nếu máy khai thác ngoại tuyến không thể truy cập f2pool bình thường, vui lòng thử khởi động lại máy khai thác. Trước đây, F2Pool đã tuyên bố rằng các nhóm khai thác CFX, ZEN, ALEO và DCR gặp bất thường và hoạt động khai thác của một số người dùng đã bị ảnh hưởng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr