Euterpe đã hoàn thành phiên đấu giá NFT bản quyền bài hát đầu tiên

Theo tin tức chính thức, dự án âm nhạc NFT Euterpe đã hoàn thành phiên đấu giá NFT bản quyền âm nhạc đầu tiên trên nền tảng chính thức vào lúc 12:00 ngày 30 tháng 12 (UTC8) “Dance Underwater (feat. Titian)”. Cuộc đấu giá áp dụng chế độ đấu giá Vickrey. Cuộc đấu giá kéo dài trong 72 giờ. Với giá khởi điểm đấu giá là 0,01ETH, tổng giá đấu thầu là 11,4ETH, tổng giá giao dịch là 5,68ETH và giá giao dịch cao nhất của một NFT là 0,03ETH, gấp 3 lần giá khởi điểm đấu giá. NFT được giao dịch sẽ được mở để thu thập và giao dịch trên trang web chính thức của Euterpe lúc 18:00 ngày 8 tháng 1 năm 2023 (UTC8). The Euterpe IP-NFT blind box sẽ bắt đầu transmitting lúc 12:00 (UTC8) ngày 3 tháng 1 năm 2023 và sẽ kết thúc lúc 18:00 (UTC8) ngày 6 tháng 1 năm 2023. Trang web chính thức của Euterpe sẽ mở các giao dịch trao đổi IP-NFT blind box vào lúc 18:00 ngày 8 tháng 1 năm 2023 (UTC8).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr