Ethereum Primitive ra mắt công cụ phân tích EVM mã nguồn mở Arbiter

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức thị trường quyền chọn Ethereum Primitive đã ra mắt phiên bản thử nghiệm của Arbiter, một công cụ phân tích mã nguồn mở cho EVM và các công ty DeFi để đánh giá tính bảo mật theo lý thuyết trò chơi, dự báo rủi ro và thiết kế các sản phẩm tài chính mới, đồng thời cải thiện tính xác thực, tính xác thực và chất lượng của dữ liệu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr