Dữ liệu thị trường cho thấy ETH đã giảm xuống dưới 1400 USDT trong thời gian ngắn và hiện ở mức 1403,68 USDT, giảm 8,4% trong 24 giờ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr