ETF tiền điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã giảm xuống dưới giá phát hành sau khi mở cửa vào thứ Hai, CSOP Ethereum tương lai ETF giảm hơn 6,7%

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, CSOP Ethereum Futures ETF và CSOP Bitcoin Futures ETF đều giảm xuống dưới mức giá phát hành, trong đó giá hiện tại của CSOP Ethereum Futures ETF là 7.280 đô la Hồng Kông, giảm là 6,73 %; Giá hiện tại của CSOP Bitcoin Futures ETF đã giảm xuống còn 7,480 đô la Hồng Kông, giảm 4,23%.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr