Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Entropy kết thúc seed round trị giá 25 triệu đô la do Andreessen Horowitz dẫn đầu

Nền tảng giám sát tài sản tiền mã hóa phi tập trung Entropy đã huy động được 25 triệu đô la seed round do Andreessen Horowitz dẫn đầu. Công ty đặt mục tiêu nâng cao mô hình kinh doanh tiêu chuẩn của mảng giám sát tiền mã hóa tập trung như Fireblocks và Coinbase.

Comment Subcibe