Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Emirates Airline có kế hoạch tiếp nhận Bitcoin và tham gia Web 3.0

Emirates, hãng hàng không nổi tiếng có trụ sở tại Dubai, muốn chấp nhận Bitcoin và tham gia vào các lĩnh vực Web3 như NTF và metaverse. Hãng cũng lên kế hoạch tuyển dụng các hồ sơ cần thiết cho quá trình chuyển bước sang Web 3.0 này.

Comment Subcibe