Elon Musk: Twitter đang tiến hành cập nhật phần mềm sẽ hiển thị trạng thái tài khoản thực của người dùng

Musk đã tweet rằng Twitter đang phát triển một bản cập nhật phần mềm sẽ hiển thị trạng thái tài khoản thực của người dùng, cho phép người dùng hiểu rõ liệu tài khoản của họ có bị cấm hay không, tại sao và cách kháng cáo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr