Element Market mở Launchpad OddOwlClub NFT

Bộ OddOwlClub NFT mở mint cho OG vào lúc 12:00 ngày 21/12 và cuối cùng là public mint vào 00:00 ngày 22/12. Dự án hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 1 triệu đô la, với mức định giá 15 triệu đô la. Các nhà đầu tư bao gồm JDI Venture, LYVC và người sáng lập Canaan Technology.

OddOwlClub là một câu lạc bộ đối tác do Viide tạo ra để kết nối những người chơi NFT, bao gồm 10.000 con cú kỳ lạ và dễ thương.

Tham khảo mint tại trang web OddOwlClub: https://oddowlclub.viide.io/

Tham khảo mint tại Element Market: https://element.market/eth/launchpad/oddowlclub

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr