Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Element Finance phát hành loạt PFP NFT của Elfiverse vào ngày 6/4

Loạt NFT này để kỷ niệm sự ra mắt của Element DAO, bao gồm có 5.000 bộ sưu tập kỹ thuật số độc đáo về hình ảnh của Elemental Elf  được trao cho các hội viên

Comment Subcibe