DWF Labs đầu tư 16 triệu USD vào RACA mở rộng hệ sinh thái game Web3

Theo ghi nhận của Thecoindesk, quỹ đầu tư DWF Labs đã rót vốn 16 triệu USD vào dự án RACA (RACA), một thỏa thuận bao gồm việc mua một số lượng token RACA không được tiết lộ. Khoản tài trợ này sẽ giúp RACA tiếp tục đạt được mục tiêu trở thành một hệ sinh thái trò chơi Web3 rộng lớn. Công ty đã ra mắt hạ tầng trò chơi R3, The Sandbox kiểu Simcity USM.WORLD, trò chơi Looki Looki Jazzi, ví DID liên trò chơi JAZ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr