Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dung lượng mạng Bitcoin Lightning vượt quá 3.800 BTC

Dung lượng của Bitcoin Lightning Network đã vượt quá 3.800 BTC, mức cao kỷ lục.

Xem thêm ở đây

Comment Subcibe