Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dữ liệu google trending cho thấy quan tâm của dân Mỹ tới tiền điện tử giảm thấp

Giá của crypto tiếp tục giảm vào năm 2022 sẽ dẫn đến sự suy giảm mối quan tâm của người dân Mỹ đối với tiền điện tử. Theo dữ liệu của Google trend, mối quan tâm dân Mỹ đối với tiền điện tử đang giảm dần vào năm 2022.

Vào tháng 3 năm 2022, sự quan tâm của người dân Mỹ đối với tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp mới. Vào tháng 5 năm 2021, sở thích tìm kiếm cho “tiền điện tử” đã đạt 100 điểm và bây giờ nó giảm xuống còn 21 điểm, giảm 79%.

Khả năng a e Mỹ năm rồi đu đỉnh hơi cao!!!

Comment Subcibe