Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dự đoán về giá Zilliqa: Gợi ý về khả năng thoái lui Giảm giá 25% đối với giá ZIL

Biểu đồ kỹ thuật Zilliqa (ZIL) cho thấy nhiều nến ở ngưỡng kháng cự $0,211. Sự từ chối liên tục này từ phía trên có thể kích hoạt sự đảo chiều giảm giá và đẩy altcoin này xuống mốc 0,136 đô la. Biểu đồ cho thấy ngưỡng kháng cự đang ở mức $0,231 cho thấy sự hạn chế và altcoin này cần sự điều chỉnh giá nhỏ để kích thích đà tăng trưởng.

Comment Subcibe