Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dự đoán diễn biến chi phí mining ra 1 Bitcoin

Bảng dược dự đoán trên dòng máy mới nhất, xịn nhất, giao ngay của Bitmain nên con số đạt được là con số đẹp nhất.

Bảng dưới đây là bảng dự đoán chi phí để mining ra 1 BTC.
 
Bảng dược dự đoán trên dòng máy mới nhất, xịn nhất, giao ngay của Bitmain nên con số đạt được là con số đẹp nhất.
 
Chi phí mining thực tế sẽ cao hơn con số ở bảng khoảng 20-50% nữa.
 
Bảng chi phí mining ra 1BTC, không phải là bảng hoàn vốn của 1 con máy đào. Để ra bảng hoàn vốn 1 con máy đào, hay chủ sở hữu máy đào có thể về bờ thì giá coin phải cao hơn cột chi phí khoảng 1.6 lần.
 
Tóm lại nhà mining nếu hi vọng có thể đầu tư được máy đào về bờ thì giá đáy của Bitcoin sẽ nằm ở khoảng 28k$, nếu xuống dưới mức này thì lựa chọn tốt của họ sẽ là mua coin hơn là mining.
 
Cột Bitcoin price là cột giá Bitcoin ở xu hướng đi ngang trong mắt thợ mỏ, không phải là đi lên.
 
 
Từ giờ đến đợt Halving tiếp theo kỳ vọng vẫn có sóng Bitcoin bay lên mức 120k$.
Lưu ý, mining cost có thể biến động lên xuống, không hoàn toàn đứng yên, cột machine cost là giá hiện tại, có thể sẽ thay đổi, nên bảng dự đoán vẫn có thể sai.

Comment Subcibe