Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dự án stablecoin Yên Nhật JPYW hợp tác với tựa game Mechaverse

Hai bên công bố hợp tác trên twitter và sẽ sớm hoàn tất thủ tục. Hứa hẹn sự kết hợp giữa hai bên mang đến trải nghiệm mới cho người dùng.

Comment Subcibe