Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dự án stablecoin thuật toán của Nirvana thông báo thay thế tất cả UST trong nền tảng AMM bằng USDC

Dự án stablecoin thuật toán sinh thái Solana Nirvana đã thông báo rằng họ đã thay thế hoàn toàn UST trong nền tảng AMM bằng USDC.

Comment Subcibe