Dự án Orbis của hệ sinh thái Cardano tạm dừng hoạt động

Orbis, một giải pháp mở rộng ZK-Rollup dựa trên Cardano, thông báo rằng do quỹ hạn chế và điều kiện không chắc chắn, Orbis Labs không thể tiếp tục xây dựng và dự án đã dừng lại. Orbis cho biết họ đang thực hiện một kế hoạch dự án dài hạn. Hiện tại, tổ chức Orbis Labs Github sẽ vẫn là nguồn mở và mở cho những người đóng góp bên ngoài.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr