Dự án NFT tiểu sử của Bill Murray sẽ được Coinbase khởi chiếu

Trong liên doanh mới nhất của mình, Bill Murray đã bắt tay hợp tác với NFT marketplace beta của Coinbase để phát hành một bộ sưu tập các NFT độc đáo, có một không hai.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr