Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Dự án mới của Pak đã hoàn lại gần 500 ETH phí gas

Nền tảng đúc NFT Manifold Studio đã tweet rằng dự án Pak mới đã hoàn lại phí gas, tổng trị giá hơn 497,13 ETH, trị giá 1.690.615,72 đô la.

Comment Subcibe