Dự án mạng xã hội DeSo sắp ra mắt phiên bản 2.0

Theo ghi nhận của Thecoindesk, DeSo, dự án thuộc mảng mạng xã hội phi tập trung, thông báo về kế hoạch ra mắt phiên bản 2.0 và sử dụng Proof-of-Stake (PoS).

DeSo nói rằng Revolution đã kết hợp và hoàn thiện nhiều yếu tố của hệ thống bằng chứng cổ phần ban đầu. Bước đột phá chính là khái niệm Revolt, bởi không chỉ giúp Revolution trở thành hệ thống chống kiểm duyệt nhất mà còn đề xuất một giải pháp mạnh mẽ cho những người khai thác. Ngoài ra, còn có các bản cập nhật như Production Fast-Hotstuff, Sovereign Pledge, Liquid Bonding, Collaborand…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr