Dự án DeFi Maps.me và Oxygen: hơn 95% số token được gửi vào FTX

Các dự án DeFi Maps.me và Oxygen do Alameda Research hỗ trợ đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Ba rằng hơn 95% token được lưu trữ trong FTX. Tuyên bố cũng cho biết nhóm dự án đang xem xét tất cả các lựa chọn để bảo vệ nền tảng và đã thuê cố vấn pháp lý hỗ trợ.

Vào tháng 1 năm 2021, Alameda đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 50 triệu đô la cho Maps.me, một dịch vụ tương tự Google Maps với khoảng 100 triệu người dùng. Một tháng sau đó, Alameda dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 40 triệu đô la cho công ty môi giới DeFi Oxygen và hy vọng sẽ tích hợp Oxygen vào Maps.me.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr